Пролом Баня Луковска Баня Пролом вода Planinka

New 7 Wonders

n7w Двегодишната кампания за „Джаволя Варош“ завърши като най-добре пласирания кандидат в Европа и на първо място в Света в групата „Д“ (каменни формации, пещери, долини). ОБЯВЯВАНЕТО НА ФИНАЛИТЕ ЩЕ БЪДЕ НА 21.ЮЛИ в 12:07 часа.

„Джаволя Варош“ официален кандидат на Сърбия за „7-те световни природни чудеса“, включена е и в списъка на ТОП 77 кандидати, от които Панер-експертите ще изберат 28 финалисти и ще обявят гехните имена та 21.юли 2009.

© Copyright Planinka A.D.